Her er

Land og Udvikling

Land og Udvikling arbejder med konceptudvikling, projektformulering, forretningsudvikling og feasibilityanalyser.

Land og Udvikling løser opgaver for land- og skovbruget, borgerforeninger, enkelte ejere, landsbyer og sammenslutninger samt kommuner m.fl. Land og Udvikling er etableret og drives af Peter Tom-Petersen, der har mere end 10 års erfaring med at skabe god, nyttig og solid udvikling på landet.

Land og Udvikling tager kundernes ideer alvorligt, men udfordrer dem også. Det gør vi for at sikre den bedste udvikling af de projekter vi løser. Vi arbejder også konstant med at styrke kompetencer og netværk så kunderne kan få den bedste rådgivning om projektudvikling, udarbejdelse af analyser og strategier, fundrasing mv.

Rådgivning 94%
Aktivering 75%
Udvikling 87%

Det vi hjælper med

Ydelser

Rådgivning

Udvikling på landet, i landsbyerne, i land- og skovbruget samt i alle andre erhverv på landet, hænger ofte sammen med evnen til at se og bygge på de fælles interesse, der knytter sig til udviklingen. Land og udvikling identificerer fælles behov og dagsordner, fordi projektejeren dermed kan få adgang til nye ressourcer.

Aktivering

Land og Udvikling hjælper med at skabe udvikling på nye områder, der kan aktivere de marginale og passive ressourcer i jordbruget. Fx ved at aktivere de af herregårdens udviklingspotentiale, der bunder i stedernes identitetsmæssige værdi og de mange forskellige produkter, der kan produceres og sælges fra herregårdene.

Udvikling

Land og Udvikling arbejder med projekt-, koncept- og forretningsudvikling baseret på behov og ønsker om udvikling. Vi løser opgaver for land- og skovbruget, enkelte ejere, hos foreninger og sammenslutninger samt kommunerne m.fl.
Peter Tom-Petersen
Bornholm2

Identifikation af fælles interesser

Udvikling på landet, i landsbyerne, i land- og skovbruget samt i det stigende antal andre erhverv på landet, hænger ofte sammen med evnen til at se og bygge på de fælles interesse, der knytter sig til udviklingen. Land og udvikling identificerer fælles behov og dagsordner, fordi projektejeren dermed kan få adgang til nye ressourcer.

Vestsjælland

Historien skal formes og formidles

Det danske landskab er rigt på historie om samfundets, erhvervenes, arkitekturens og byggeskikkens udvikling. Land og Udvikling arbejder for, at historien skal betyde noget positivt for vores udviklingsmuligheder: Historien kan formes, formidles og danne del af grundlaget og rammen for nye samarbejder, forretningsmodeller og aktiviteter.

Sjælland

Jordbrugets behov for udvikling

Jordbruget i Danmark er præget af at mange små land- og skovbrug og relativt få store. De er alle præget af strukturudviklingen, og fælles for alle er, at de har behov for udvikling. Land og Udvikling hjælper med at skabe udvikling på nye områder, der kan aktiverer de ressourcer i jordbruget, der ikke er en del af kernevirksomheden.

Peter Tom-Petersen

Rådgivning og udvikling

Land og Udvikling arbejder med projekt-, koncept- og forretningsudvikling samt behov for forbedrede livsvilkår baseret på ønsker om udvikling på landet og i landsbyer. Det kan være som en del af land- og skovbruget, hos enkelte ejere, hos foreninger og sammenslutninger samt i kommunerne m.fl.

Regnbue

Adgang til ressourcer

Land og Udvikling arbejder med at øge adgangen til forretnings- og erhvervsudvikling, finansiering, flere samarbejdspartnere, nye kundegrupper og kommercielle muligheder. Dermed gøres flere udviklingsressourcer tilgængelige for dem, der bor og arbejder på landet.

Vestsjælland2

Herregårdenes potentiale

Land og Udvikling har stor erfaring med herregårdens store udviklingspotentiale. Udviklingspotentiale udgøres af ejernes evner og ønsker, herregårdenes identitetsmæssige værdi, der også rækker ud over landets grænser, samt de mange forskellige produkter, der kan produceres og sælges fra herregårdene.

Land og Udvikling

Nyhavn 3, 2. sal
1051 København K

+45 20 10 44 57
peter@landogudvikling.dk

CVR: 34971536
Bank: 5501 4385559947